12. Dec

DIVERZIFIKACIJA IZDELKOV IN NOVE INVESTICIJE

Naziv »DIVERZIFIKACIJA IZDELKOV IN NOVE INVESTICIJE«

Prijavitelj: RIKO EKOS, industrija ekoloških strojev d.o.o.

Operacija traja od 01.05.2022 – 25.10.2023

Skupna finančna vrednost projekta: 1.365.670,00 Eur

Višina EU – financiranja: 499.944,99 Eur

»Financira Evropska unija – NextGenerationEU«

PROJEKT: Naše podjetje se ukvarja z načrtovanjem in proizvodnjo sistemov za obdelavo in reciklažo odpadkov, tako mešanih komunalnih kot industrijskih odpadkov. Smo pomemben proizvajalec tovrstne tehnološke opreme v regiji in s svojimi tehnološkimi rešitvami in produkti pripomoremo k kvalitetni, učinkoviti in energetsko varčnim rešitvam v procesu selekcije, separacije in predelave odpadnih surovin. Na ta način smo neposredno vpeti v sistem krožnega gospodarstva, zato nam je še bolj pomembno, da z investicijami v sodobno opremo, objekte in energetsko varčne sisteme dokažemo kupcu in lokalnemu okolju, da se lahko tudi težka in umazana kovinsko predelovalna dejavnost izvaja kot okolju in zaposlenim prijazna dejavnost.

Diverzifikacija in modernizacija proizvodnje je za naše podjetje ključnega pomena, tako za uspešnost in rast, hkrati pa specifična in ambiciozna strategija, povezana s temeljnimi spremembami v ključnih proizvodnih procesih in izdelkih (predvsem razvoju novih, ki jih na trgu ni). Diverzifikacija nam tudi omogoča odmik oz.dvig od enotnega trga proizvodov, posledično pa od nas zahteva: širitev proizvodnje, razvoj proizvodnje novih tržnih izdelkov, zagotavljanja novih storitev in storitev, ki jih podjetje prej ni izvajalo. Zahteva precizne izdelave in obdelave materiala. Z investicijo bomo lahko bistveno spremenili proizvodni proces novih izdelkov oz. izdelovali stare na način, ki nam sedaj ni bil omogočen hkrati pa upoštevali vidik ekonomičnosti, energetske varčnosti in učinkovitosti.

NAMEN:  Namen investicije je proizvodnja novega izdelka preko:

  • Tehnološke spremembe proizvodnega procesa varjenja s procesom upogibanja in vijačenja
  • Manjše porabe materiala z uvajanjem tehnologije kompleksnega 3D upogibanja
  • Menjava kvalitete vhodnega materiala z uvajanjem tehnologije kompleksnega 3D upogibanja

CILJ INVESTICIJE:

1.Zmanjšanje porabe električne energije z nakupom novih in energetsko učinkovitih strojev.

2. Zmanjšanje porabe električne energije in tehnološkega plina zaradi prehoda na tehnologijo upogibanja in zmanjševanje tehnološkega procesa varjenja.

3. Nakup CNC krmilnega stroja s sposobnostjo komuniciranja s programskimi orodji naših konstrukterjev in razvojnih inženirjev.

4. Sprememba tehnološkega procesa: prehod na inteligentno upogibanje jekla namesto izdelave zvarjencev iz več med seboj zvarjenih komponent.

5. Menjava vhodnega materiala kjer bo to mogoče: prehod iz črne pločevine na pocinkano pločevino

6. Nov proizvodni objekt, z izkoristkom ogrevanja preko odvečne toplote iz lakirnice.

7. Zmanjšanje porabe jekla pri proizvodnji novih in obstoječih izdelkov.

8. Zmanjšanje stroškov zaradi manjše porabe cinka v fazi korozijske zaščite izdelka.

9. Manj emisij za okolje (CO2 odtis) in zaposlene, manjša poraba energentov, krajši proizvodni cikli, večja  konkurenčnost

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.

Ostale novice

20. Okt
Prenovljena spletna stran Riko Ekos
13. Sep
Podjetje RIKO EKOS, industrija ekoloških strojev d.o.o. se je vključilo v Fazo A-SKLOP I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni, in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Svetovanje

Ne veste, kakšen stroj bi ustrezal vašim potrebam? Vprašajte strokovnjake!

Rešitve po meri, strokovna podpora

Zagotavljamo vam celotno rešitev ali posamezen del opreme.
Vsak naš produkt je unikaten in prilagojen vašim potrebam.

Zagotavljamo vam celotno rešitev ali posamezen del opreme.
Vsak naš produkt je unikaten in prilagojen vašim potrebam.

Naši proizvodi in oprema so prilagojeni vašim specifičnim zahtevam.

Stroji in oprema višjega kakovostnega razreda z dolgo življenjsko dobo.

Kvalitetno vzdrževanje in servisne storitve z odzivnim časom 24 ur.

Certifikati