Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji spletne trgovine Sejateh so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1). S spletno trgovino »Sejateh« upravlja podjetje Riko Ekos d.o.o., 2a Mali Log, Loški Potok 1318,, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: prodajalec). Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena s temi splošnimi pogoji poslovanja, kot tudi z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem ter potrjujejo, da so sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila, pri čemer je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine »Sejateh«, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Opredelitev pojmov

 • UPORABNIK je vsaka fizična in pravna oseba ter vse fizične osebe, ki v imenu pravne osebe uporabljajo spletno trgovino »Sejateh«. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija uporabnika je možna tudi med postopkom nakupa.
 • PRODAJALEC je podjetje Riko Ekos d.o.o., ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost spletne trgovine.
 • ARTIKLI so izdelki oziroma produkti, ki jih v spletni trgovini ponuja prodajalec.

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo spletne trgovine pod imenom tretje osebe. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na trgovina@riko-ekos.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena najkasneje v treh delovnih dneh, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. način plačila in dostave ali izpolnitve ter rok veljavnosti tega podatka,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop,
 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati spletne strani prodajalca, storitve in podatke na njih le za namene, za katere je le-ta namenjena. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh – bodisi ročno bodisi programsko, “vdiranje v program”, ipd. Uporabnik se obveže, da spletne strani prodajalca ne bo uporabljal zlonamerno. Prodajalec ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega internetnega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali spletne strani prodajalca ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme prodajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo, odvezi uporabniško ime in geslo ter onemogočiti dostop do spletne strani, dokler kršitev ni odpravljena.

Naročilo

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Prodajna pogodba (to je prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca. Načini plačila Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu, pri čemer si prodajalec ob posameznih naročilih pridržuje pravico zahtevati predplačilo z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi / predračunu.
 • z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi/predračunu.
 • Plačilo s kreditno-plačilnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron. Sprejemamo tudi debetne kartice sistema MasterCard – Plačila potekajo preko sistema Paylike (kartični sistem). Ob nakupu ne boste preusmerjeni na drugo stran.

 

 

Pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe (potrošnike), le da mora pravna oseba izbrati opcijo »račun na podjetje« in hkrati tudi potrditi strinjanje s temi splošnimi pogoji. V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede na fizične osebe (potrošnike) je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih. Pravne osebe pa nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, z razliko od zgoraj navedene možnosti odstopa od pogodbe.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: trgovina@riko-ekos.si. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik na lastne stroške prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: Riko Ekos d.o.o., 2a Mali Log, Loški Potok 1318, ali pa ga osebno prinese na naslov prodajalca. Vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini ter originalno zaprti embalaži, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Pred vračilom opravljenih vplačil mora potrošnik vrniti artikle, ki jih je morebiti že prijel. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določbe ZVPot.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Kupec kot potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. V obvestilu o napaki mora natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Za ostale pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami se neposredno uporabljajo določbe ZVPot in Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).

Dostava

Prodajalec si pridržuje pravico izbrati dostavno službo, s katero lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Politika varovanja osebnih podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljavec zbirke podatkov je podjetje Riko Ekos d.o.o., 2a Mali Log, Loški Potok 1318,. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na trgovina@riko-ekos.si. Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:

  • e-poštni naslov;
  • ime in priimek ter naziv oz. spol zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil;
  • naziv podjetja;
  • fizični naslov;
  • telefon oziroma GSM;
  • katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
  • katere strani je obiskal na portalu;
  • pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
  • IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Riko Ekos d.o.o. bo podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, uporabljal za naslednje namene:

 • za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
 • za izvedbo nagradnih iger;
 • za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
 • za obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
 • za neposredno trženje in pošiljanje ponudb, e-mailu, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • za segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
 • za prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Čas hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Riko Ekos d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke;
 • dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov;
 • dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev;
 • dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji). Vsak uporabnik ima možnost, da se enostavno s sporočilom na trgovina@riko-ekos.si odjavi od sprejemanja sporočil. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe Upravljavec lahko zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca.

Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.riko-ekos.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

 • Google Analytics piškotki za analitične namene;
 • Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
 • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.riko-ekos.si, so last podjetja Riko Ekos d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Riko Ekos d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Podjetje Riko Ekos d.o.o. ni odgovorno za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Podjetje Riko Ekos d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.riko-ekos.si.

Omejitev odgovornosti

prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Uporabnik uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. Prodajalec lahko brez opozorila prekine poslovanje z uporabnikom, v koliko je prišlo z uporabnikove strani do nespoštovanja pravil uporabe spletne trgovine. Prav tako lahko prodajalec stornira naročilo, v kolikor uporabnik predhodnega naročila ni prevzel in s tem povzročil prodajalcu materialno škodo, ki je ni poplačal. V primeru zavrnjenih paketov s strani uporabnika pošlje prodajalec predračun ne glede na izbran način plačila uporabnika. V primeru zavrnjenega paketa, se uporabniku vrne znesek nakupa brez poštnine.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani prodajalca lahko vodijo na druge spletne strani, ki jih prodajalec ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Prodajalec ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani prodajalca in ne pomenijo nobenih povezav med prodajalcem in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Avtorske pravice

Vse avtorske pravice na spletni strani trgovine (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) so izključna lastnina prodajalca.

Končne določbe

Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja uporabnikov.

Ti splošni pogoji veljajo od: 01. 06. 2021.