Projekt v Italiji- NADGRADNJA OBSTOJEČE LINIJE ZA PROIZVODNJO ALTERNATIVNIH GORIV SRF

Naročnik je proizvajalec LDPE folije. V njegovem proizvodnem procesu nastajajo poškodovani zvitki ali role,ki niso primerne za prodajo končnemu kupcu. Naročnik je potreboval velike skladiščne površine za odpadni material, poleg tega pa je imel zelo visoke stroške z odvozom in reciklažo zvitkov, ki jih je plačeval zunanjim izvajalcem. Riko Ekos d.o.o. je pripravil študijo izvedljivosti za nadgradnjo tehnološke linije s takojšnjim recikliranjem odpadnega materiala brez vmesnega skladiščenja. Dobavili smo sistem za razrez, mletje in ekstrudiranje odpadnega materiala. Po izvedeni investiciji, naročnik ne potrebuje več prostora za skladiščenje odpadnih zvitkov, nima stroškov z odvozom tega materiala, pridobil pa je dodatno vhodno surovino za proizvodnjo LDPE folije. Naročnikov proizvodni proces je tako v celoti dosegel nivo krožnega gospodarstva.

Svetovanje

Ne veste, kakšen stroj bi ustrezal vašim potrebam? Vprašajte strokovnjake!

Rešitve po meri, strokovna podpora

Zagotavljamo vam celotno rešitev ali posamezen del opreme.
Vsak naš produkt je unikaten in prilagojen vašim potrebam.

Zagotavljamo vam celotno rešitev ali posamezen del opreme.
Vsak naš produkt je unikaten in prilagojen vašim potrebam.

Naši proizvodi in oprema so prilagojeni vašim specifičnim zahtevam.

Stroji in oprema višjega kakovostnega razreda z dolgo življenjsko dobo.

Kvalitetno vzdrževanje in servisne storitve z odzivnim časom 24 ur.

Certifikati