Kategorije za Uncategorized

PROJEKT: Diverzifikacija izdelkov in nove investicije

12 oktobra, 2022 9:16 dop Published by Leave your thoughts

Vrednost projekta: 1.365.670,33 EUR Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 499.944,99 EUR Začetek projekta: junij 2022 Zaključek projekta: oktober 2023 Lokacija: Mali Log 2a, 1318 Loški Potok Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija C.... View Article