Sortirne kabine

  • Iščete najenostavnejši način za ročno prebiranje odpadkov?

Namen sortirne kabine je zagotovitev boljših delovnih pogojev za ročno prebiranje komunalnih in industrijskih odpadkov ali materialov, ki so zbrani na ekoloških otokih oz. v kontejnerjih / posodah.

Sortirna kabina SOKA

Sortirna kabina je zasnovana v jekleni izvedbi, obložena s fasadnimi paneli, ki dajejo dobre termoizolacijske lastnosti, ter opremljena s tipskimi okni in vrati, kar pomeni enostavno in cenejše vzdrževanje.

Ker so kabine grajene iz panelov, jih lahko nadgradite s sistemom prezračevanja, klimatizacije in odpraševanja, tako pa si zagotovite zaprt sistem oz. prostor, ki vašim zaposlenim na liniji omogoča maksimalno udobno delo. Boksi pod sortirnimi kabinami se lahko opremijo z dvižnimi vrati, kar povečuje kapaciteto posameznega boksa.
Kabina je zaprtega tipa, kar pomeni, da preprečujemo vhod kontaminiranega zraka.

Prednosti sortirnih kabin SOKA so:

  • Ogrevanje kabin pozimi.
  • Hlajenje kabin poleti.
  • Odličen sistem razsvetljave, da dosegamo zadostno svetlobo na transportnem traku, ki gre skozi sortirno kabino.

Modularna gradnja kabin

Sortine kabine so grajene modularno, kar pomeni, da lahko naknadno dograjujete, dodajate ali odvzemate module.
Izdelane imamo standardne module, katere lahko sestavljate v zaključeno celoto glede na sam prostor, ki ga imate na razpolago, ter glede na vrste materiala oz. frakcij, ki jih imate v samem procesu sortiranja.

Sortirne kabine

 

Sortirne kabine

 

Sortirne kabine

 

Sortirne kabine