O nas

Smo sodobni ponudniki opreme za obdelavo odpadkov.

Osnovna dejavnost podjetja so celoviti sistemi za sortiranje, baliranje, mletje in rezanje odpadnih materialov za vse vrste aplikacij. Znotraj tega so naše komponente, ki jih proizvajamo sami; to pa so transportne tehnike, balirke, sortirne kabine, krmilje in kovinske konstrukcije. Ostale stroje kupujemo na tržišču.

Podjetja Riko Ekos je bilo ustanovljeno leta 1993 in je tudi eno izmed podjetji naslednic ribniškega Rika. Danes je v podjetju 35 zaposlenih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sistemov za celovite rešitve pri ravnanju z odpadki, bodisi za ločeno zbrane frakcije, za komunalne odpadke ali industrijske odpadke.

Vizija

"Biti prva izbira kupca, ko se odloča o nakupu stiskalnic, zimske opreme ali čelnega nakladača ter mu nuditi dodatne storitve in čim hitrejši servis"

Poslanstvo

Naše osnovno vodilo je usmeritev v prihodnost in razvoj ter učinkovito reševanje okoljske problematike. Uspešno združujemo bogate izkušnje domačih in tujih strokovnjakov na področju reševanja okoljske problematike.

Uradni podatki podjetja Riko Ekos d.o.o.


Firma družbe: Riko Ekos, industrija ekoloških strojev, d.o.o.
Skrajšana firma: Riko Ekos d.o.o.
Sedež podjetja: Mali Log 2a, 1318 Loški Potok
Matična številka: 5773385
ID za DDV: SI31130348
TR pri banki NLB: 02321-0016055687
TR pri banki SKB d.d.: 03114-1000101909
Osnovni kapital: 9.180 EUR
Direktor: Aleš Knavs